Τοπικές

Λαμία: Σήμερα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – Πάρα πολλά τα θέματα προς συζήτηση

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 4η του μηνός Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο:  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων (με τον αναπληρωτή του) στη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΟΑΣΕ ΑΑΕ».
Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 2ο:  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων (με τον αναπληρωτή του) για την εκπροσώπηση του στην Επιτροπή Διαχείρισης του προγράμματος (Ε.Δ.Π) του τοπικού προγράμματος με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων – μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020, CLLD/LEADER Παρνασσού-Οίτης. Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 3ο:  Ορισμός μελών συγκρότησης σχολικής εφορείας Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου Λαμίας, για την περίοδο από 01/09/2020 έως 31/12/2021. Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 4ο: Εκλογή Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης της από 01/10/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λαμιέων και «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας». Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 5ο: Αμοιβή δικηγορικής εταιρείας – εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού. Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 6ο: Aναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής:  Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 7ο: Ολοκλήρωση του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων)» Β΄ΦΑΣΗ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 8ο:  Ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε οικονομικό φορέα, προς τα κληροδοτήματα αυτοτελούς διαχείρισης Δήμου Λαμιέων. Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 9ο: Παραχώρηση χώρου για την στέγαση και τη λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.), στο Δήμο Λαμίας. Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 10ο: Καθορισμός διδάκτρων – παροχών του Δημοτικού Ωδείου Λαμίας για το σχολικό έτος 2019-2020. Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 11ο: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 3ο τρίμηνο έτους 2019 – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 12ο: Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών. Εισηγητής Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 13ο: Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης 20 στρεμμάτων περίπου στην θέση «Τρόλος» της Κοινότητας Θερμοπυλών με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία
Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 14ο: Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 74 στρεμμάτων περίπου στις θέσεις «Παπαγιάννενα» και «Τσαΐρια» της Κοινότητας Ροδίτσας με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία. Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 15ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων, για τη λειτουργία του Μουσείου Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας. Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 16ο: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (Urban Innovative Actions). Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 17ο:  Τροποποίηση άρθρου 6.1.4 Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ) Εισηγητής: Αντ/ρχος κα Αμαλία Ποντίκα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα 18ο: Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 19ο: Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021. Εισηγητής Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 20ο: Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021. Εισηγητής Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 21ο: Δ΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων έτους 2019. Εισηγητής Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα 22ο: Ανάκληση της 417/2019 απόφασης του Δημοτικού Δυμβουλίου αναφορικά με τη «συστέγαση γ΄και δ΄ παιδικού σταθμού Δήμου Λαμιέων». Εισηγητής: Αντ/ρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

Θέμα 23ο: Μη έκδοση άδειας λειτουργίας δ΄ παιδικού σταθμού Δήμου Λαμιέων. Εισηγητής: Αντ/ρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

Θέμα 24ο: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των φύλων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 25ο: Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου. Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημ.Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 26ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου. Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημ.Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 27ο: Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λαμιέων , οικονομικού έτους 2020. Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 28ο: Υποβολή πρότασης στο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» -Υ.Π.ΕΝ. για την «Χρηματοδότηση διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών έτους 2019. Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 29ο: Έγκριση υψομετρικής στάθμης (μηκοτομής) οδών στην Τ.Κ. Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων. Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 30ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Δήμου Λαμιέων για την εκτέλεση του έργου και Βελτίωση της οδού πρόσβασης στο Κάστρο Υπάτης» προϋπολογισμού 2.100.000,00 € με ΦΠΑ. Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 31ο: Λύση Σύμβασης και Επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης της Κοινοπραξίας Μελετητών/ Γραφείων Μελετών: ENVIROPLAN Α.Ε., Εμπειρία Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε, Λώλος Θεοφάνης, Αλεξοπούλου Ελένη, Πολιτόπουλος Βασίλειος, Καμποσιώρα Κωνσταντίνα, Συριανός Γεώργιος για την μελέτη : «Μελέτες Ωρίμανσης
Χ.Υ.Τ.Α. 9ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 32ο:  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης». Εισηγητής Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 33ο: Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης. Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 34ο:  Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5» .Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 35ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5. Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 36ο:  Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στη Ροδίτσα» αναδόχου κ/ξ Στεργιόπουλος Χρήστος – Καραντζούνης Γεώργιος , προϋπολογισμού 74.000,00€. Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 37ο:  Περί σύστασης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Ν. Βράχας» αναδόχου Μάρδας Β. – Συνοδινός Ν. – Κατοστάρας Η. Ο.Ε. και προϋπολογισμού 55.000,00€. Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 38ο:  Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Προσθήκη κατ’ επέκταση στο 6ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Λαμίας». Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 39ο: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου: «Επισκευές – Μονώσεις – Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων». Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 40ο: Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Χλοοτάπητα Γηπέδων». Εισηγητής :Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 41ο: Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίου Αβέρωφ-Νικηφόρου Ουρανού». Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 42ο: Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικης Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών ΔΕ Υπάτης». Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 43ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή-συντήρηση κατακόρυφης σήμανσης δημοτικού οδικού δικτύου». Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 44ο Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)» Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 45ο: Παράτασης Προθεσμίας του έργου: « Κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 στην ΤΚ Μοσχοχωριου ». Εισηγητής:  Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 46ο: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου». Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 47ο: Παράτασης Προθεσμίας του έργου: « Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων ». Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 48ο: Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου». Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 49ο: Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Υποδομή γηπέδων για υποδοχή πλαστικού χλοοτάπητα. Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων

Θέμα 50ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : Επισκευές , Συντηρήσεις, Αποκαταστάσεις, Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Λαμίας, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου ». Εισηγητής: Δήμαρχος Λαμιέων.

Tags

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close