Διατροφή & Υγεία

Διαβήτης και νεφροπάθεια: Διατροφικές συστάσεις-ΟΛΑ -Για τα νεφρά (ΕΙΚΟΝΕΣ)

Κοκκίνου Μαρία
Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
Προϊσταµένη Τµήµατος Διατροφής Ιατρικού
Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Ορισµός «σακχαρώδης διαβήτης»
䡦 Ο όρος «σακχαρώδης διαβήτης» αναφέρεται σε µια
διαταραχή του µεταβολισµού που χαρακτηρίζεται από
αύξηση του σακχάρου (γλυκόζης) στο αίµα, δηλαδή
υπεργλυκαιµία, και οφείλεται σε απόλυτη ή σχετική
έλλειψη ινσουλίνης ή/και µειονεκτική δράση της.
Η ινσουλίνη είναι ορµόνη που παράγεται από το
πάγκρεας και διατηρεί το σάκχαρο σε φυσιολογικά
επίπεδα.

Οι κυριότεροι τύποι σακχαρώδη διαβήτη :
Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1:

Οφείλεται σε πλήρη
αδυναµία του παγκρέατος να παραγάγει ινσουλίνη
εξαιτίας της καταστροφής των ειδικών β-κυττάρων
λόγω ανοσολογικού µηχανισµού
Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2:

Οφείλεται σε
µειονεκτική δράση της ινσουλίνης και σε ανεπαρκή
παραγωγή της από το πάγκρεας. Σχετίζεται µε
κληρονοµική διάθεση, παχυσαρκία, διατροφή πλούσια
σε λίπη, διατροφή πλούσια σε επεξεργασµένα τρόφιµα
και µε έλλειψη σωµατικής άσκησης
Απώτερες Επιπλοκές
Πώς µπορεί ο διαβήτης να επηρεάσει τα νεφρά
;
䡦 Η πολύ αυξηµένη γλυκόζη στο αίµα , λόγω διαβήτη,
καταστρέφει τα φίλτρα των νεφρών. Αν τα φίλτρα είναι
κατεστραµµένα, µια πρωτεΐνη που ονοµάζεται
Αλβουµίνη, διαρρέει από το αίµα στα ούρα .

Τα Κατεστραµµένα νεφρά δεν κάνουν καλά τη δουλειά του
φιλτραρίσµατος αποβλήτων και των επιπλέον υγρών
από το αίµα . Έτσι, τα απόβλητα και τα επιπλέον υγρά
συσσωρεύονται στο αίµα και εκδηλώνεται η νόσος.

Ορισµός «Διαβητική νεφροπάθεια»
䡦 Η Διαβητική νεφροπάθεια αποτελεί µια
επιπλοκή του σακχαρώδη διαβήτη που
χαρακτηρίζεται από την λευκωµατινουρία και
τη συνεχή σταδιακή επιδείνωση της νεφρικής
λειτουργίας µέχρι τη νεφρική ανεπάρκεια
τελικού σταδίου
䡦 Είναι ο ιατρικός όρος για νεφρική νόσο που
προκαλείται από Διαβήτη.
Η Δι α β η τι κ ή ν ε φ ρ ο π ά θ ει α ε π η ρ ε ά ζ ει
ταυτόχρονα και τα δυο νεφρά
Στάδια Διαβητικής νεφροπάθειας
䡦 Υπερτροφία – υπερλειτουργία του νεφρικού
παρεγχύµατος.
䡦 Μικρολευκωµατινουρία.
䡦 Αρχόµενη Διαβητική Νεφροπάθεια
䡦 Λευκωµατουρία
䡦 Νεφρική Ανεπάρκεια τελικού σταδίου

Διατροφικές συστάσεις
䡦 Ασθενείς πριν αιµοκάθαρση
䡦 Ασθενείς υπό αιµοκάθαρση

Γενικές Διατροφικές οδηγίες
䡦 Κατανόηση Διατροφικής ετικέτας Τροφίµων
䡦 Ενσωµάτωση πεποιθήσεων και κουλτούρας
䡦 Χρησιµοποιήστε ήπιες τεχνικές µαγειρικής
䡦 Συζητήσεις ασθενή-ειδικού υγείας σε άτυπο ύφος

Συστάσεις για την διατροφική αντιµετώπιση της
διαβητικής νεφροπάθειας
䡦 Διατροφικές επιλογές µπορεί να αποτρέψουν ή να
καθυστερήσουν κάποια προβλήµατα υγείας σχετικά µε
τη νόσο
䡦 Αποφυγή υποθρεψίας (µειωµένη όρεξη, βεβαρηµένη
ψυχολογία, µόνιµος υπερκαταβολισµός, κ.α)
䡦 Διαιτολόγιο εξατοµικευµένο και εφικτό
䡦 Διατήρηση βάρους σε υγιή επίπεδα (απώλεια ή αύξηση
βάρους, όπου απαιτείται)
䡦 Σύσταση για µικρά και συχνά γεύµατα. (Μην µείνετε
νηστικοί για να πετύχετε απώλεια βάρους).

Συστάσεις για την διατροφική αντιµετώπιση της
διαβητικής νεφροπάθειας
䡦 Επιλογή τροφίµων µε χαµηλή περιεκτικότητα σε αλάτι
και Νάτριο
䡦 Κατανάλωση πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας (π.χ.
κρέας, πουλερικά, ψάρια, αβγά)
䡦 Παρακολούθηση της πρόσληψης υδατανθράκων, είτε µε
µέτρηση των υδατανθράκων ή µε εµπειρική εκτίµηση µε
βάση τα ισοδύναµα, παραµένει κρίσιµη για την επίτευξη
γλυκαιµικού ελέγχου.

䡦 Η αντικατάσταση τροφίµων µε υψηλό γλυκαιµικό
φορτίο από τρόφιµα µε χαµηλό γλυκαιµικό φορτίο
φαίνεται να βελτιώνει την ρύθµιση του σακχάρου
Συστάσεις για την διατροφική αντιµετώπιση της
διαβητικής νεφροπάθειας

Αποφυγή τροφίµων υψηλών σε κορεσµένα λίπη
䡦 Η επιστηµονική έρευνα δεν έχει καταλήξει ακόµη για το
ιδανικό ποσοστό λίπους της διατροφής του διαβητικού
γι’ αυτό θα πρέπει να εξατοµικεύεται ανά περίπτωση.
䡦 Η ποιότητα του λίπους είναι σηµαντικότερη από την
ποσότητά του
䡦 Αποφυγή «έτοιµων» επεξεργασµένων τροφών

Πρωτεϊνικές ανάγκες
䡦 Όσο προχωρούν τα στάδια της νεφρικής νόσου, τόσο
µειώνεται η ποσότητα της προσλαµβανόµενης πρωτείνης.
䡦 Ασθενείς µε διαβητική νεφροπάθεια σε αρχικά στάδια
πρέπει να παίρνουν 0.8-1.3 γρ πρωτεΐνης/Kg βάρους
σώµατος (όπως είναι για το γενικό πληθυσµό)
䡦 Ασθενείς µε χρόνια διαβητική νεφροπάθεια πρέπει να
π α ί ρ ν ο υ ν 0 . 6 – 0 . 8 g π ρ ω τ ε ΐ ν η ς / K g β ά ρ ο υ ς
σώµατος( πρωτεϊνική σύσταση πολύ χαµηλή, αν
αναλογιστεί κανείς ότι ελάχιστα τρόφιµα δεν περιέχουν
καθόλου πρωτεΐνη).
䡦 Ασθενείς υπό αιµοκάθαρση πρέπει να παίρνουν 1-1,4 g
πρωτεΐνης/Kg βάρους σώµατος

Διατροφικές συστάσεις σε ασθενείς µε χρόνια διαβητική
νεφροπάθεια
䡦 Οι διατροφικές επιλογές να διαφυλάσσουν την υγεία
䡦 Περιορισµός ή αποφυγή τροφίµων υψηλής περιεκτικότητας σε
Νάτριο, Κάλιο και Φώσφορο
䡦 Παρακολούθηση και περιορισµός υγρών που καταναλώνονται (Η
κατανάλωση των υγρών θα πρέπει να γίνεται µε προσοχή µε βάση
τις οδηγίες του γιατρού. Καλό είναι να αποφεύγονται οι χυµοί
φρούτων, τα αναψυκτικά, οι σούπες, το καρπούζι, το πεπόνι και τα
σταφύλια, για τον περιορισµό των υγρών).
䡦 Χρήση ειδικών προϊόντων χωρίς πρωτεΐνη (?)

Διατροφικές συστάσεις σε ασθενείς υπό αιµοκάθαρση
䡦 Οι διατροφικές επιλογές ασθενών υπό αιµοκάθαρση κάνουν τη θεραπεία να λειτουργεί καλύτερα και
επηρεάζουν το πώς αισθάνονται
䡦 Μεταξύ των συνεδριών αιµοκάθαρσης, τα απόβλητα
µπορεί να συσσωρεύονται στο αίµα. Αυτό µπορεί να
ελαττωθεί µε έλεγχο των τροφών και των υγρών µε τα
οποία σιτίζεται ο ασθενής
䡦 Επίτευξη κατάλληλου ξηρού βάρους
䡦 Παρακολούθηση και περιορισµός υγρών που
καταναλώνονται

Π ε ρ ι ο ρ ι σ µ ό ς ή α π ο φ υ γ ή τ ρ ο φ ί µω ν υ ψ η λ ή ς
περιεκτικότητας σε Νάτριο, Κάλιο και Φώσφορο
䡦 Συµπληρώµατα διατροφής κατάλληλα για διαβητικούς
ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια (από στόµα ή µέσω
των φίλτρων τεχνητού νεφρού)

Γιατί είναι σηµαντικός ο έλεγχος Καλίου?
䡦 Σε ορισµένα άτοµα µε νεφρική ανεπάρκεια, τα νεφρά
δεν µπορεί να αφαιρέσουν επιπλέον κάλιο από το αίµα.
䡦 Το κάλιο είναι ένα µέταλλο που βοηθά τα νεύρα και
τους µυς σας να δουλεύουν µε τον σωστό τρόπο.
䡦 Συµβάλλει στο σταθερό ρυθµό της καρδιάς
䡦 Αποκλείεται η χρήση ορισµένων φαρµάκων (Ορισµένα
φάρµακα µπορεί να αυξήσουν το επίπεδο του καλίου)

Γιατί είναι σηµαντικός ο έλεγχος Φωσφόρου?
䡦 Ο φώσφορος είναι ένα µέταλλο που βοηθά τα οστά να
παραµείνουν υγιή. Βοηθά επίσης τη λειτουργία των
αιµοφόρων αγγείων και των µυών.
䡦 Υψηλά επίπεδα φωσφόρου στο αίµα, «τραβούν» το
ασβέστιο από τα οστά . Η απώλεια ασβεστίου µπορεί να
κάνει τα οστά αδύναµα και είναι πιθανό να σπάσουν.
䡦 Επίσης, µπορεί να προκαλέσει φαγούρα στο δέρµα
䡦 Στην περίπτωση που ο Φωσφόρος είναι ανεβασµένος, καλό
θα ήταν να αποφεύγονται τροφές όπως: Γάλα, τυρί,
γιαούρτι, κρόκος αυγού, ψάρια, συκώτι και εντόσθια,
ξηροί καρποί, βρώµη και προϊόντα αυτής, σοκολάτα ή
προϊόντα που περιέχουν τα παραπάνω τρόφιµα.
Κλινικό περιστατικό
䡦 Άνδρας
䡦 Ηλικία =50 ετών
䡦 Ύψος= 1.77m
䡦 Βάρος= 93 κιλά
䡦 Δ.Μ.Σ.=29,6
䡦 Σακχαρώδης Διαβήτης ΙΙ (Σάκχαρο=150mg% HbA1c=6.8%)
䡦 Αρτηριακή υπέρταση (150/90 mm Hg)
䡦 ουρία= 102mg%,
䡦 κρεατινίνη= 1.5,
䡦 Κάλιο=5.6
䡦 Φαρµακευτική αγωγή: Glucophage 1×2, Ανταγωνιστές διαύλων
ασβεστίου 5mg 1×2
䡦 Καπνιστής
䡦 Καθιστική ζωή

Στόχοι
䡦 Επίτευξη και διατήρηση υγιούς σωµατικού βάρους
(µείωση σωµατικού βάρους)
䡦 Ρύθµιση αρτηριακής πίεσης (<140/90 mm Hg)
䡦 Καλή ρύθµιση σακχάρου – γλυκαιµικός έλεγχος
䡦 Διαφύλαξη Νεφρικής λειτουργίας
䡦 Προώθηση και υποστήριξη υγιεινών προτύπων
διατροφής (ποικιλία τροφών, σωστή ποσότητα,
απόλαυση φαγητού)
䡦 Καλό λιπιδαιµικό προφίλ
Διατροφική παρέµβαση
䡦 Μείωση αλατιού
䡦 Επιλογή τροφών χαµηλών σε Νάτριο
䡦 Επιλογή τροφών χαµηλών σε Κάλιο
䡦 Μείωση προσλαµβανόµενων θερµίδων
䡦 Μείωση προσλαµβανόµενης πρωτεΐνης (0.7 γρ/kg
βάρους σώµατος)
䡦 Αποφυγή κορεσµένων λιπαρών
䡦 Κατανάλωση υδατανθράκων χαµηλού γλυκαιµικού
φορτίου

Διατροφική παρέµβαση
䡦 Προγραµµατισµός γευµάτων
䡦 Ειδική προετοιµασία τροφίµων – επανεξέταση τιµών σε
θρεπτικά συστατικά (π.χ. Επεξεργασία τροφών για αποβολή Καλίου, επεξεργασία τροφών για αποβολή Νατρίου)
䡦 Τυποποίηση εκπαιδευτικού υλικού (π.χ. πίνακες τροφίµων ανάλογα µε την περιεκτικότητά τους σε
Κάλιο, Νάτριο, τρόφιµα µε χαµηλό γλυκαιµικό δείκτη
και φορτίο, συνταγές , κ.α.) (diabetes.org/ myfoodadvisor)
䡦 Αύξηση φυσικής δραστηριότητας
䡦 Διακοπή καπνίσµατος

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΛΙΟ
ΧΑΜΗΛΑ ΣΕ ΚΑΛΙΟ ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΗ

(0 -100 mg ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ) (100 -200mg ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ) (200-300mg ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ) (>300 mg ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ)

φράουλες (6τεµάχια µετρίου χυµός πορτοκαλιού χυµός δαµάσκηνου

σύκο (1 µικρό) µεγέθους) ( 1 ποτήρι) (1 φλυτζάνι)

βερίκοκο (1 µικρό) µήλο (1 µέτριο) ανάµεικτος χυµός λαχανικων µπανάνα (1/2 µικρή)

(1 φλυτζάνι)
αχλάδι κοµπόστα χυµος µηλου,χυµός βερίκοκου, πορτοκάλι (1 µέτριο) ξερά βερίκοκα

(1 τεµάχιο) χυµός ανανά (1/2 ποτηρι) χυµός πορτοκαλιού (10 τεµάχια),

(1/2 φλυτζάνι) αποξηραµένα ροδάκινα

χυµός αχλαδιού (3 µισά τεµάχια)

(1/2 ποτήρι) κεράσια (10 µικρά), καρπούζι (1/2 φέτα), αβοκάντο (1/2 µικρό),

ροδάκινο (1 µικρό) πεπόνι (1/2 φέτα) µάνγκο (1/2 µικρό)

χυµός σταφυλιού γκρέιπφρουτ (1/2 µικρό) ή σε
(1/2 ποτήρι) χυµό (1/2 φλυτζάνι)

ροδάκινο κοµπόστα,ανανάς

σταφίδες (1κουταλιά της κοµπόστα (1 τεµάχιο )
σούπας) δαµάσκηνο (1 µικρό)

µούσµουλα (2 τεµάχια) φρέσκια αχλάδια (1 µέτριο )

µήλο (βρασµένο
χωρίς φλούδα ή προσθηκη ζάχαρης,

100 γραµµάρια) βατόµουρα

µανταρίνι (1 µέτριο ),

νεκταρίνια

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
ΣΕ ΚΑΛΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όλες οι ποσότητες αναφέρονται σε 1/2 φλ µαγειρεµένα ή 1 φλ ωµά ΛΑΧΑΝΙΚΑ,
εκτός και αν αναφέρεται άλλη ποσότητα

ΧΑΜΗΛΑ ΣΕ ΚΑΛΙΟ ΜΕΤΡΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
(0 – 100mg ανα µερίδα) (100 -200mg ανα µερίδα) (200 -300mg ανα µερίδα) (>300mg ανα µερίδα)
αντίδια σπαράγγια,παντζάρια, κολοκυθάκια πελτές ντοµάτας

βρασµένο µπρόκολο 1/4 φλυτζανιού

αγγούρι σε φέτες µαγειρεµένο λάχανο ή ωµο αρακάς πατάτες (1 ψητή ,
(κινέζικο λευκό ή κόκκινο) 30γρ.τηγανιτές

µαρούλι καλαµπόκι σε κονσέρβα ή φρέσκιες ντοµάτες µαγειρεµένο σπανάκι,
κατεψυγµένο (1µέτρια) γλυκοπατάτες,
(περιέχουν
πολύ φώσφορο)

ωµό σπανάκι καρότα βρασµένα σε λαχανάκια βρυξελλών
ανάλατο νερό ή ωµά αγκινάρες (1 µέτρια)

ξερά φασόλια
(κόκκινα και άσπρα
χυµός λεµονιού σέλερι,κουνουπίδι, µπάµιες µαγειρεµένες φακές
ωµό ή βρασµένο
µαγειρεµένη ωµά κρεµµύδια κουκιά ψηµένο καλαµπόκι
πράσινη πιπεριά ραπανάκι (1 τεµάχιο)

φασολάκια µανιτάρια σε κονσέρβα βραστή πατάτα
πράσινα κατεψυγµένα ή φρέσκα (1 µέτρια)
ραδίκια µαγειρεµένα πουρές πατάτας
1/2 φλυτζάνι
µελιτζάνες

Αποµάκρυνση Καλίου
䡦 Για την αποµάκρυνση του Καλίου από την πατάτα θα
πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
Κόβουµε την πατάτα σε λεπτές φέτες και τις βάζουµε σε
νερό για µια νύχτα. Το πρωί το νερό πετιέται και
προστίθεται φρέσκο. Στη συνέχεια οι πατάτες βράζονται
για µισή ώρα. Μετά το βράσιµο το νερό και πάλι
πετιέται και κατόπιν µπορεί αυτή να µαγειρευτεί, να
ψηθεί, να τηγανιστεί ή να γίνει πουρές.

Νάτριο
䡦 Το επιτραπέζιο αλάτι και το Νάτριο δεν είναι το ίδιο πράγµα.
Περίπου το µισό του επιτραπέζιου αλατιού είναι Νάτριο. Επειδή
λοιπόν το επιτραπέζιο αλάτι περιέχει τόσο πολύ Νάτριο, δεν
προσθέτουµε αλάτι στο φαγητό είτε στη µαγειρική παρασκευή
είτε τρώγοντας.

䡦 Αποκλείονται τροφές που περιέχουν πολύ Νάτριο.

䡦 Όταν διαβάζετε τις διατροφικές ετικέτες των τυποποιηµένων
τροφών είναι καλό να ψάχνετε για τις λέξεις Νάτριο (Νa)
(π ρ οϊ ό ν τ α µε 400mg Ν α τ ρί ο υ θ εω ρ ο ύ ν τ αι υ ψ η λ ή ς
περιεκτικότητας).

䡦 Η χρήση σόδας στο φαγητό αντενδεικνύεται γιατί ένα µεγάλο
ποσοστό Νατρίου µπορεί να προστεθεί στη λήψη σας.

Νάτριο: Τροφές που δεν συνιστούµε
䡦 Παστά και καπνιστά κρέατα και ψάρια.
䡦 Μπέικον, λουκάνικα και αλλαντικά.
䡦 Κονσερβοποιηµένα κρέατα και ψάρια.
䡦 Αλατισµένα τυριά και αλατισµένα βούτυρα
䡦 Πίτσα, κρουτον, αλατισµένα κράκερ
䡦 Αλµυρά, καπνιστά, γαριδάκια, τσιπς.
䡦 Ελιές, πίκλες, τουρσιά.
䡦 Καρυκεύµατα που περιέχουν αλάτι.
䡦 Αποξηραµένους κύβους για το φαγητό.
䡦 Μουστάρδα, έτοιµες σάλτσες εµπορίου, ντρέσινγκ.
䡦 Συσκευασµένες και αφυδατωµένες σούπες
䡦 Γενικά συντηρηµένες τροφές.
䡦 (λίγες ελιές ή λίγο τυρί φέτα µπορούν να φάνε οι ασθενείς αφού τις αφήσουν 24 ώρες µέσα σε πολύ νερό να ξαρµυρίσουν)
Εβδοµαδιαίο πρόγραµµα Διατροφής (65 γρ Λεύκωµα,
Διαβήτου)
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΡΩΙΝΟ 1 γιαούρτι 2%, 1
φλ νιφάδες
βρώµης και 1
φρούτο

1 ποτήρι γάλα
1,5%, 2 φέτες ψωµί
ολικής, 2 κ.γ.
ανάλατη
µαργαρίνη

1 γιαούρτι 2%, 1
φλ νιφάδες
βρώµης και 1
φρούτο

1 γιαούρτι 2%, 1
φλ νιφάδες
βρώµης και 1
φρούτο

1 γιαούρτι 2%, 1
φλ νιφάδες
βρώµης και 1
φρούτο

1 ποτήρι γάλα
1,5%, 2 φέτες ψωµί
ολικής, 2 κ.γ.
ανάλατη
µαργαρίνη

2 φέτες ψωµί
ολικής, 30 γρ
ανθότυρο (τοστ)
και 2 κ.γ. ανάλατη
µαργαρίνη

ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ

1 φρούτο επιλογής

1 φρούτο επιλογής

1 φρούτο επιλογής

1 φρούτο επιλογής

1 φρούτο επιλογής

1 φρούτο επιλογής

1 φρούτο επιλογής

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

90 γρ µοσχαρίσιο
φιλέτο ψητό µε 1
φλ αναποφλοίωτο
ρύζι και 1 ατοµική
σαλάτα* και 6
κουταλάκια
ελαιόλαδο σε
σαλάτα και φαγητό

2 φλ σπαγγέτι
βρασµένο µόνο 5’,
60 γρ ανθότυρο
τριµµένο και 1
ατοµική σαλάτα*
και 6 κουταλάκια
ελαιόλαδο σε
σαλάτα και φαγητό

90 γρ κοτόπουλο
στήθος φούρνου
λεµονάτο χωρίς
πέτσα µε 1 φλ
αναποφλοίωτο
ρύζι και 1 ατοµική
σαλάτα* και 6
κουταλάκια
ελαιόλαδο σε
σαλάτα και φαγητό

1.5 φλ φασολάκια
(χωρίς σάλτσα
ντοµάτας), 90 γρ
ανθότυρο και 2
φέτες ψωµί ολικής
(χωρίς σαλάτα) 7
κουταλάκια
ελαιόλαδο

90 γρ ψάρι ψητό ή
σχάρας ή
φούρνου, 2 φέτες
ψωµί ολικής, 1
ατοµική σαλάτα*
και 6 κουταλάκια
ελαιόλαδο σε
σαλάτα και φαγητό

2 φλ φακή (χωρίς
σάλτσα ντοµάτας),
1 φέτα ψωµί
ολικής, και 1.5 φλ
βραστά λαχανικά
και 6 κουταλάκια
ελαιόλαδο σε
σαλάτα και φαγητό

90 γρ φιλέτο
κοτόπουλο ψητό
µε 1 φλ πέννες
ολικής (βρασµένες
5’) και 1.5 φλ
βραστά λαχανικά
και 6 κουταλάκια
ελαιόλαδο σε
σαλάτα και φαγητό

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ 1 φρούτο επιλογής

1 φρούτο επιλογής

1 φρούτο επιλογής

1 φρούτο επιλογής

1 φρούτο επιλογής

1 φρούτο επιλογής

1 φρούτο επιλογής

ΒΡΑΔΙΝΟ

1 φλ ωµά λαχανικά, µε 30 γρ
ανθότυρο και 1
µικρό κριθαρένιο
παξιµάδι και 3
κουταλάκια
ελαιόλαδο

Οµελέτα σε
αντικολλητικό
σκευος µε 2
ασπράδια και 1
κρόκο και 1 φλ
ωµά λαχανικά και
3 κουταλάκια
ελαιόλαδο

1 φλ ωµά
λαχανικά, µε 30 γρ
κοτόπουλο (από
µεσηµέρι) και 1
µικρό κριθαρένιο
παξιµάδι και 3
κουταλάκια
ελαιόλαδο

2 φέτες ψωµί
ολικής, 30 γρ
ανθότυρο (τοστ)
και 2 κ.γ. ανάλατη
µαργαρίνη

1 φλ ωµά
λαχανικά, µε 30 γρ
ανθότυρο και 1
µικρό κριθαρένιο
παξιµάδι και 3
κουταλάκια
ελαιόλαδο

1 φλ φακή (χωρίς
σάλτσα ντοµάτας),
1 φέτα ψωµί
ολικής και 3
κουταλάκια
ελαιόλαδο
1 γιαούρτι 2%, 1
φλ νιφάδες
βρώµης

•Ατοµική σαλάτα

2 φλ ωµά λαχανικά

1 φλ βραστά λαχανικά

(προτιµήστε κυρίως: αγγούρι, αντίδια, καρότα βραστά και ωµά, κουνουπίδι, λάχανο βραστό, λεµόνι,
µαρούλι, µπρόκολο, ραδίκια, σπανάκι ωµό)

•Από φρούτα προτιµήστε:

1 δαµάσκηνο ή 5 φράουλες ή 10 κεράσια ή 1 αχλάδι ή µήλο ή 1/2 γκρειπ φρουτ ή 1 άγουρο ροδάκινο
•Φαγητά και σαλάτες χωρίς αλάτι

Επανέλεγχος µετά από 4 εβδοµάδες Διατροφικής
παρακολούθησης

䡦 Βάρος=90.5 κιλά
䡦 ΔΜΣ=28.8
䡦 Σάκχαρο =110 mg%
䡦 Ουρία =84 mg%
䡦 Κρεατινίνη= 1,5
䡦 Κάλιο =4.5
䡦 (Στόχος HbA1c ~ 6% στο τρίµηνο)

Συµπερασµατικά
䡦 Ο έλεγχος και η ρύθµιση του Διαβήτη δεν είναι εύκολο έργο
䡦 Επιπλοκές του Διαβήτη, όπως είναι η νεφροπάθεια, κάνουν
το έργο ακόµη πιο δύσκολο
䡦 Η διατροφική παρέµβαση στη θεραπεία της διαβητικής
νεφροπάθειας αποτελεί ένα βασικό τµήµα της συνολικής
θεραπευτικής παρέµβασης για όλους τους ασθενείς
䡦 Αυτό ισχύει, λόγω της άµεσης σχέσης που υπάρχει µεταξύ
της συνολικής δίαιτας και της θεραπευτικής διαχείρισης της
νόσου,η οποία πρέπει να παρέχεται από εξειδικευµένο
επιστηµονικό προσωπικό (γιατρό-διαβητολόγο, νεφρολόγο
και κλινικό διαιτολόγο), σε σωστές συνθήκες και µε διάθεση
του απαιτούµενου χρόνου, ώστε να εξατοµικεύεται.
Συµπερασµατικά
䡦 Τακτική παρακολούθηση
䡦 Είναι πολύ σηµαντικό για τα άτοµα µε διαβητική
νεφροπάθεια να καθορίζεται το ΤΙ ΝΑ ΤΡΩΝΕ και να µην
επισηµαίνεται µόνο τι να αποφεύγουν
䡦 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

Έξι «αθώες» συνήθειες που καταστρέφουν τα νεφρά σας

Προστατεύστε τα πολύτιμα «φίλτρα» του οργανισμού σας!

Τα νεφρά, τα δύο μικρά όργανα με σχήμα φασολιού που βρίσκονται στην κοιλιακή κοιλότητα και προστατεύονται από τα οστά του θώρακα, έχουν ως κύρια λειτουργία το φιλτράρισμα και την απομάκρυνση περιττών ουσιών και υγρών από το σώμα. Περίπου το 1/3 της συνολικής ποσότητας αίματος που φεύγει από την καρδιά περνά από τα νεφρά και φιλτράρεται πριν μεταφερθεί στους υπόλοιπους ιστούς του σώματος.

Τα νεφρά είναι δύο πολύ δραστήρια «χημικά εργοστάσια» που επίσης ρυθμίζουν τα επίπεδα νατρίου, καλίου και άλλων ουσιών στο σώμα, παράγουν ορμόνες που επηρεάζουν τη λειτουργία των διαφόρων οργάνων, συμβάλλουν στην παραγωγή της ενεργής μορφής της βιταμίνης D ώστε να παραμένουν δυνατά τα οστά και ελέγχουν την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Μια δυσλειτουργία των νεφρών έχει ευρύ φάσμα επιπλοκών για τη συνολική λειτουργία του οργανισμού και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επεισοδίων, όπως ένα έμφραγμα ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.

Φροντίστε λοιπόν να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να εξασφαλίσετε την καλή λειτουργία των νεφρών σας. Μια καλή αρχή είναι να κόψετε τις παρακάτω κακές συνήθειες που αποδεδειγμένα επιβαρύνουν τα νεφρά.

 

1. Καταναλώνετε συχνά συσκευασμένα τρόφιμα: Τα περισσότερα συσκευασμένα τρόφιμα είναι πλούσια σε αλάτι. Η υπερβολική πρόσληψη αλατιού μέσω της διατροφής έχει σαν αποτέλεσμα τα νεφρά να καταπονούνται διπλά για να καταφέρνουν να απομακρύνουν την ποσότητα που δεν χρειάζεται ο οργανισμός.

2. Δεν προσέχετε την πίεσή σας: Η αρρύθμιστη υπέρταση μακροπρόθεσμα προκαλεί φθορές στα αιμοφόρα αγγεία που καταλήγουν στα νεφρά καθώς και στα ίδια τα νεφρά.

3. Πίνετε ελάχιστο νερό: Αν ο στόχος των 8 ποτηριών νερό την ημέρα σάς φαίνεται άπιαστος, θα χαρείτε να μάθετε ότι ακόμη και με έξι ή και μόλις τέσσερα ποτήρια νερό την ημέρα τα νεφρά σας θα καταφέρνουν να λειτουργήσουν σχετικά καλά αν επί του παρόντος μένετε στα ένα με δύο ποτήρια την ημέρα.

4. Δεν προσπαθείτε να απαλλαγείτε από τα περιττά κιλά: Τα περιττά κιλά επιβαρύνουν κάθε όργανο και σύστημα του σώματος και τα νεφρά δεν αποτελούν εξαίρεση. Πιο συγκεκριμένα, τα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν διαβήτη τύπου 2, πάθηση που με τη σειρά της συμβάλλει στην εκδήλωση της νεφροπάθειας.

5. Κοιμάστε πολύ λίγο: Η νεφρική λειτουργία ρυθμίζεται από τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης (κιρκάδιος ρυθμός), ώστε να συντονίζεται ο «φόρτος εργασίας» των νεφρών κατά τη διάρκεια του 24ώρου.

6. Δεν κινείστε αρκετά: Η καθιστική ζωή συνδέεται, μεταξύ άλλων, και με προβλήματα στα νεφρά. Αν και οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει ακόμη γιατί ακριβώς προκύπτουν προβλήματα λόγω των χαμηλών επιπέδων σωματικής δραστηριότητας, είναι γνωστό ότι η άσκηση βελτιώνει την αρτηριακή πίεση και τον μεταβολισμό της γλυκόζης, δύο παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την υγεία των νεφρών.

 

 

Πηγή: National Kidney Foundation, Reader’s Digest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://static.livemedia.gr/ngda/documents/al19521_us147_20170128172649_17_kokkinou.pdf

Tags

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close