Ad image

Μητροπολίτης Φθιώτιδας: «Δεν μπορούσα να φανταστώ πως θα υπογράψω τέτοια εγκύκλιο»

8 Απριλίου 2020
Updated 2020/04/08 at 9:58 ΜΜ

Εγκύκλιο για τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας εξέδωσε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Συμεών.

Ο Σεβασμιώτατος τονίζει μεταξύ των άλλων πως ο θεός επέτρεψε να βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση για τις αμαρτίες μας και πως ο ίδιος δεν περίμενε ότι στο πρώτο του Πάσχα ως Μητροπολίτης στη Φθιώτιδα θα υπέγραφε αυτή την εγκύκλιο.

Καλεί τους πιστούς να τηρούν τα απαγορευτικά μέτρα της κυβέρνησης, επισημαίνοντας μεταξύ των άλλων:

Ἡ ἐν Χριστῷ σχέση μας, ὃμως, εἶναι σχέση καρδιᾶς. Θά γιορτάσουμε τό Πάσχα μέσα στόν μυστικό χῶρο τῆς καρδιᾶς μας καί θά κοινωνήσουμε μέ τήν μυστική δύναμη τῆς προσευχῆς ὁ ἕνας τό πρόσωπο τοῦ ἄλλου.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο του Μητροπολίτου Φθιώτιδας Συμεών :

Σᾶς διαβιβάζω συνημμένως:

α) τήν ὑπ΄ ἀριθμ. πρωτ. 3018/1654/741/7.4.2020 Ἐγκύκλιο τῆς Ἱε¬ρᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περί τῆς τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολου-θιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, συνεπείᾳ τῆς ὑπ΄ ἀριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23093 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1178 /6.4.2020)» καί
β) τήν ὑπ΄ἀριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ.23093 Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση μέ θέμα: «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἲδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 12.4.2020 ἕως καί 20.4.2020»
καί δίνω σαφῆ ἐντολή σέ ὃλους σας γιά τήν λεπτομερῆ μελέτη καί ἀπόλυτη ἐφαρμογή τῶν διαλαμβανομένων καί στίς δύο αὐτές ἀποφάσεις ἐπισημαίνοντας ὅτι τυχόν ὁλική ἤ μερική μή ἐφαρμογή τῶν ἀποφάσεων αὐτῶν συνεπάγεται ὂχι μόνο κανονικές, ἀλλά καί ποινικές κυρώσεις καί εὐθύνες, ἡ ἁρμοδιότητα δέ ἐπιβολῆς τῶν τελευταίων ἀνήκει στήν Ἑλληνική Πολιτεία μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται…

Ἰδιαίτερα ἐπισημαίνω στήν ἀγάπη σας τά ἑξῆς:
α) Ὅσοι ἀδελφοί ἱερεῖς ἀνήκουν στίς εὐπαθεῖς ὁμάδες πληθυσμοῦ, εἲτε λόγῳ ἡλικίας, εἲτε λόγῳ προσωπικοῦ ἰατρικοῦ ἱστορικοῦ, προτρέπονται νά τελέσουν τίς Ἱερές Ἀκολουθίες (πλήν τῆς Θείας Λειτουργίας) στήν οἰκία τους, στό κελλί τους.
β) Ὃλες οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες στούς Ἱερούς Ἐνοριακούς Ναούς θά γίνουν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν μέ εὐθύνη τῶν Ἱερέων. Στίς Ἱερές Ἀκολουθίες θά συμμετέχουν ἐντός τοῦ Ναοῦ μόνο τά ἑξῆς πρόσωπα:

1) Ἕνας (1) καί μόνο ἱερέας λειτουργός
2) Ἕνας (1) καί μόνο ἱεροψάλτης
3) Ἕνας (1) καί μόνο βοηθός στό Ἱερό Βῆμα
4) Ἕνας (1) λαϊκός ἐπίτροπος ἤ συνεργάτης, γιά νά ὑποβοηθήσει πρα¬κτι¬κά στήν τήρηση τῶν μέτρων.

γ) Στίς Ἱερές Μονές ἀπαγορεύεται ἡ παρουσία λαϊκῶν, πλήν τυχόν τοῦ ὁδηγοῦ τοῦ ἐφημερίου ἱερέως, μέ σχετική βεβαίωση κυκλοφορίας κατά τά ἱσχύοντα, ὑπογε¬γραμμένης ὑπό τοῦ Ἡγουμένου ἤ τῆς Ἡγουμένης τῆς Μονῆς.

δ) Οἱ ἐνοριακοί Ναοί θά εἶναι ἀνοικτοί κάθε ἡμέρα τῆς Μεγάλης Ἑβδο¬μά-δας, ἀπό τίς 11:00 π.μ. ἓως τίς 13:00 μ.μ., πλήν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς (ἀπό τίς 13:00 μ.μ. ἓως τίς 17:00 μ.μ.).

ε) Τό Ἱερό Εὐχέλαιο θά τελεστεῖ τήν Μεγάλη Τετάρτη τό πρωί.

στ) Ὁ Ἐπιτάφιος, περιφορά τοῦ ὁποίου δέν θά γίνει ἐκτός τοῦ Ναοῦ, θά εἶναι λιτά στολισμένος.

ζ) Οἱ καμπάνες θά χτυπήσουν μόνο:

1. Τήν Μεγάλη Παρασκευή πένθιμα.

2. Κατά τήν Τελετή τῆς Ἀναστάσεως πανηγυρικά.

η) Ἡ Τελετή τῆς Ἀναστάσεως θά γίνει στίς 12 τά μεσάνυχτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί
Ἃγιοί μου Καθηγούμενοι
Σεβαστές μου Γερόντισσες

Γιά τίς ἁμαρτίες μας ἐπέτρεψε ὁ «οἰκτίρμων καί ἐλεήμων» Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός νά βρεθοῦμε σέ αὐτήν τήν κατάσταση.
Ὅταν μέ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἐξελέγην Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας καί ἀνέλαβα ἀπό τίς 16 Νοεμβρίου 2019 τήν διαποίμανση τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, δέν μποροῦσα νά φανταστῶ ὅτι θά ἔλθει μία ἡμέρα, ὃπου θά πρέπει νά ὑπογράψω μία τέτοια Ἐγκύκλιο σάν τήν σημερινή καί ὃτι θά ἑορτάσουμε ἕνα Πάσχα σάν τό φετινό. Τό πρῶτο μου Πάσχα μαζί σας.
Ἡ ἐν Χριστῷ σχέση μας, ὃμως, εἶναι σχέση καρδιᾶς. Θά γιορτάσουμε τό Πάσχα μέσα στόν μυστικό χῶρο τῆς καρδιᾶς μας καί θά κοινωνήσουμε μέ τήν μυστική δύναμη τῆς προσευχῆς ὁ ἕνας τό πρόσωπο τοῦ ἄλλου.
Στηρίξτε, ἀδελφοί μου, σᾶς παρακαλῶ καί ἐσεῖς, ὁ κάθε ἕνας σας ὃπως μπορεῖτε, τόν λαό μας, τούς ἀδελφούς μας, τά παιδιά μας, ὥστε νά ἔχουν ἀγάπη μεταξύ τους, πολλή ὑπομονή καί νά ἐντείνουν τίς προσευχές τους, γιά νά παρέλθει σύντομα αὐτή ἡ δοκιμασία.
Καί νά προετοιμάζονται… Νά προετοιμαζόμαστε ὅλοι μας, γιά τήν ἐπι-στροφή μας στήν κανονικότητα τῆς μυστηριακῆς καί λατρευτικῆς μας ζωῆς.
Ὅταν μέ τό καλό λήξουν αὐτά τά μέτρα, θά τελοῦμε, εἰ δυνατόν, κάθε ἡμέρα τήν Θεία Λειτουργία (Ἱερό Σαραντα λείτουργο), γιά νά μεταλαμβάνουν οἱ Χριστια¬νοί μας τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας, ἰδιαίτερα ὅσοι τό στερήθηκαν μέ πόνο αὐτήν τήν περίοδο, καί κυρίως γιά νά εὐχαριστή¬σου¬με τόν Ἃγιο Θεό, πού θά ἔχει παρατείνει τό Ἔλεός Του σέ μᾶς τούς ἀναξίους καί ἁμαρτωλούς.

Ἀδελφοί μου ἅγιοι καί πεφιλημένοι

Σᾶς ἐπισυνάπτω τέλος καί μία εὐλογία γιά στήριξη δική σας καί τῶν πνευματικῶν μας παιδιῶν. Τό τελευταῖο κήρυγμα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχι¬επι-σκό¬που μας Κυρίου μας Κυρίου Ἱερωνύμου τοῦ Β΄, Προκαθημένου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ τό ὁποῖο ἀπευ¬θύν¬θηκε σέ ὅλο τό λαό τῆς Πατρίδος μας ἀπό τόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Ἀθηνῶν, τήν Παρασκευή τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.
Τέλος, θεωρῶ χρέος μου νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τήν ἀγάπη σας, γιά τήν ὑπεύθυνη στάση σας στήν ἔκτακτη αὐτή ὑγειονομική κρίση, γιά τό ἐκκλησιαστικό σας φρόνημα, γιά τήν ὑπακοή σας, γιά τήν συνεργασία σας καί γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἔχετε πορευθεῖ σέ αὐτήν τήν δύσκολη περίοδο.
Σᾶς εὐλογῶ μέσα ἀπό τήν καρδιά μου καί σᾶς κατασπάζομαι ὅλους μέ ἀγάπη πολλή.

 

Πώς θα γίνουν οι ακολουθίεςΙ. Σύνοδος: Ανοιχτές για λίγες ώρες οι Εκκλησίες τη Μεγάλη Εβδομάδα!

Ανοικτοί θα είναι οι Ιεροί Ναοί τη Μεγάλη Εβδομάδα για δύο ώρες μετά την τέλεση των Ακολουθιών,  αναφέρει σε εγκύκλιό της  η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, ενώ μετά την ακολουθία της Αποκαθήλωσης, τη Μεγάλη Παρασκευή,  θα παραμείνουν ανοικτοί για τέσσερις ώρες.  

Οι εκκλησίες πάντως θα παραμείνουν κλειστές κατά τη διάρκεια των ακολουθιών, οι οποίες θα διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών.       

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ιερά Σύνοδο:

«Αἱ θύραι τῶν Ἱερῶν Ναῶν θά παραμένουν κεκλεισμέναι κατά τήν διάρκειαν ἁπασῶν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Αἱ θύραι θά ἀνοίγωνται τοὐλάχιστον δύο ὥρας μετά τό πέρας τῶν κατά τήν πρωίαν ἑκάστης ἡμέρας τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ἤτοι ἀπό τῆς 11ης πρωϊνῆς ὥρας ἕως τήν 1ην μ.μ., πλήν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ὅτε, καί ἐξ αἰτίας τοῦ γεγονότος ὅτι αἱ ἱεραί Ἀκολουθίαι αὐτῆς περατοῦνται ἀργότερον, τό ἄνοιγμα τῶν θυρῶν γενήσεται ἀπό τῆς 1ης μ.μ. ὥρας ἕως τήν 5 ην μ.μ».

Διαβάστε αναλυτικά την Εγκύκλιο για το τι θα ισχύσει τη Μεγάλη Εβδομάδα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Μένει τώρα να φανεί ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης και αν συμφωνεί ή όχι, καθώς κάτι τέτοιο δεν περιλαμβάνεται στην πρόσφατη απόφασή της.

 

 

 

Share this Article
Leave a comment

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *