Uncategorized

Πνευματικά δικαιώματα: Αμείωτος ο πόλεμος ανάμεσα σε ΕΔΕΜ και Αυτοδιαχείρηση

Οι ανακοινώσεις των δύο οργανισμών με αφορμή την παραπομπή στην Ολομέλεια του ΣΤΕ της απόφασης σχετικά με την άδεια λειτουργίας της ΕΔΕΜ που συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά

Μαίνεται, και μάλιστα αμείωτος, ο πόλεμος στον χώρο των πνευματικών δικαιωμάτων με τους δύο υπάρχοντες συλλογικούς οργανισμούς διαχείρισης, την νεοσύστατη ΕΔΕΜ  και την παλαιότερη Αυτοδιαχείριση να παραμένουν, δυστυχώς, σε διαφορετικά στρατόπεδα γεγονός που δεν ευνοεί, σε καμία περίπτωση, τους δημιουργούς οι οποίοι και λόγω της πανδημίας βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσμενή κατάσταση. Αφορμή για την νέα σφοδρή διένεξη ανάμεσά τους αποτέλεσε η παραπομπή, από το Συμβούλιο της Επικτατείας, στο οποίο είχε προσφύγει η Αυτοδιαχείριση ζητώντας την ανάκληση της άδειας της ΕΔΕΜ, στην Ολομομέλεια.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της η Αυτοδιαχείριση κάνει λόγο για «άκυρη άδεια» του ανταγωνιστικού οργανισμού γεγονός που, παρότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, προκάλεσε αναστάσωση στα μέλη της. Η ΕΔΕΜ, παρόλα αυτά, παραπέμπτοντας στις σχετικές γνωμοδοτήσεις του ΣΤΕ, καθώς οι προσφυγές της Αυτοδιαχείρισης δεν είναι μία αλλά τρεις, ξεκαθαρίζει πως λειτουργεί κανονικά και πως η τελική απόφαση θα ληφθεί τον Ιούνιο.

Στην γνωμοδότηση του ΣΤΕ που αφορά στην άδεια λειτουργίας της ΕΔΕΜ, η απόφαση για την οποία παραπέμφθηκε στην Ομολομέλεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων πως δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς από την Υπουργική απόφαση η βιωσιμότητα και η αντιπροσωπευτικότητα της ΕΔΕΜ. Ο νεοσύστατος οργανισμός, πάντως ενημερώνει τα μέλη της πως ακόμη και σε περίπτωση αρνητικής μελλοντικής απόφασης θα αιτηθεί και θα λάβει νέα άδεια.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Άκυρη η άδεια της ΕΔΕΜ σύμφωνα με το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ
το οποίο παραπέμπει την υπόθεση στην Ολομέλεια

Το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ έκρινε με χθεσινή του απόφαση, ομόφωνα, ότι η άδεια της ΕΔΕΜ πρέπει να ακυρωθεί και παραπέμπει την υπόθεση στην Ολομέλεια.
Η απόφαση του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ -αν και δεν είναι τελική- δικαιώνει την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, η οποία προσέφυγε στα δικαστήρια, διότι θεώρησε άδικο τον τρόπο, με τον οποίο αδειοδοτήθηκε και «προικοδοτήθηκε» η ΕΔΕΜ.

Η απόφαση αναγνωρίζει ότι η άδεια της ΕΔΕΜ δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, ως προς την αντιπροσωπευτικότητα και την βιωσιμότητά της, επειδή στήριξε τη λειτουργία της σε πόρους της ΕΥΕΔ, ενώ τα περισσότερα μέλη της ΕΥΕΔ δεν επέλεξαν να εγγραφούν στην ΕΔΕΜ. Συγκεκριμένα, οι 301 δικαιούχοι (που παραβρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση της ΕΥΕΔ) δεν μπορούν να ορίσουν τις τύχες 14.431 δικαιούχων.

Η ΕΔΕΜ, σύμφωνα με την απόφαση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι «τεκμαίρεται να έχει ως μέλη όλους τους συμβαλλόμενους με την ΕΥΕΔ δημιουργούς, ούτε κατ’ επέκταση ότι τα οικονομικά στοιχεία αυτών μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από την ΕΥΕΔ στην ΕΔΕΜ». Με άλλα λόγια, η ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού περί μεταφοράς οικονομικών και άλλων στοιχείων της ΕΥΕΔ στην ΕΔΕΜ, δεν μπορεί να συνεκτιμηθεί για τη βιωσιμότητα της ΕΔΕΜ και ως εκ τούτου δεν είναι νόμιμη.

Τώρα που πλέον διαφαίνεται ότι τα χρήματα της ΕΥΕΔ δεν ανήκουν μόνον στην ΕΔΕΜ, ζητάμε από το ΥΠΠΟ και τον ΟΠΙ:
1. να μας κοινοποιήσει το πόρισμα του ελέγχου της Ernst & Young στην ΕΥΕΔ που αφορά στη διαχείριση χρημάτων και δικών μας μελών από δημόσιο οργανισμό (τον ΟΠΙ/ΕΥΕΔ).
και
2. να παγώσει την εκτέλεση της ΚΥΑ, της οποίας η νομιμότητα ερίζεται, προκειμένου να μη δημιουργηθούν μη αναστρέψιμες καταστάσεις σε βάρος του χώρου.
Κάτι που δεν επετεύχθη μέχρι σήμερα είναι η εκπροσώπηση όλου του ρεπερτορίου από έναν ΟΣΔ. Ανεξάρτητα, λοιπόν, όλων των ανωτέρω, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, πιστή στην προσπάθειά της για ένωση, προσκαλεί όλους τους δημιουργούς κάτω από τη στέγη της. Δεσμεύεται στη βάση των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, τα οποία ακολουθεί, για απόλυτη διαφάνεια σε σχέση με τα οικονομικά της στοιχεία, πλήρη ενημέρωση, καθώς και αρχαιρεσίες, όπως ο νόμος προβλέπει.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΕΜ

Σε ισχύ η άδεια λειτουργίας της ΕΔΕΜ

Σε συνέχεια των ερωτήσεων που λάβαμε, σχετικά με την έκβαση των αιτήσεων ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, από την Αυτοδιαχείριση κατά  της άδειας λειτουργίας της ΕΔΕΜ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι επισυναπτόμενες μπορείτε να βρείτε τις αποφάσεις του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ.
Με τις αποφάσεις αυτές  παραπέμπονται  στην Ολομέλεια του  ΣτΕ και οι δύο Αιτήσεις Ακύρωσης της Αυτοδιαχείρισης, «λόγω μείζονος σημασίας» και πρόκειται να εκδικασθούν στις 2 Απριλίου 2021.
Στην Ολομέλεια του ΣτΕ, θα κριθούν από την αρχή τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών με την παρουσία όλων των διαδίκων. Υπενθυμίζουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις η Ολομέλεια του ΣτΕ έχει ανατρέψει το σκεπτικό της Εισήγησης και των αποφάσεων των Τμημάτων.
Για την ορθότερη και πληρέστερη ενημέρωση σας σχετικά με τις αποφάσεις του ΣτΕ και τη σημασία τους για την ΕΔΕΜ, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα παρακάτω:

Δεν αποφάσισε το ΣτΕ σχετικά με την άδεια της ΕΔΕΜ.
Το θέμα παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια.

Η πρώτη απόφαση (230/2021) αφορά την αίτηση ακύρωσης της «Αυτοδιαχείρισης» κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ) των μελών της ΕΥΕΔ, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η μεταφορά της δραστηριότητας της ΕΥΕΔ στην ΕΔΕΜ. Το Τμήμα με την εισήγησή του δεν έκανε δεκτή την αίτηση  ακύρωσης της Αυτοδιαχείρισης κατά της απόφασης της Γ.Σ της ΕΥΕΔ. Έκρινε ότι απαραδέκτως προσβάλλεται ενώπιον του ΣτΕ, καθώς  δεν πρόκειται περί εκτελεστής διοικητικής πράξης.
Η δεύτερη απόφαση (229/2021) αφορά την αίτηση ακύρωσης της «Αυτοδιαχείρισης» κατά της άδειας λειτουργίας της ΕΔΕΜ. Το Τμήμα προέκρινε σε αυτήν την περίπτωση  ότι δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς από την Υπουργική απόφαση η βιωσιμότητα και η αντιπροσωπευτικότητα της ΕΔΕΜ.
Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε απόφαση του ΣτΕ, με την ΕΔΕΜ  σήμερα έχουν συμβληθεί περισσότερα από 2000 μέλη με ρεπερτόρια μεγάλης οικονομικής αξίας, συμπεριλαμβανομένων και των πολυεθνικών εκδοτών που αριθμούν πολλές χιλιάδες αλλοδαπά έργα. Ως εκ τούτου, η ΕΔΕΜ είναι απολύτως βιώσιμη εν τοις πράγμασι.
Σχετικά με την ΚΥΑ μεταφοράς της δραστηριότητα της ΕΥΕΔ στην ΕΔΕΜ, ενημερώνουμε ότι εκκρεμεί άλλη αίτηση ακύρωσης της Αυτοδιαχείρισης κατά της ΚΥΑ, η οποία θα κριθεί σε άλλη δίκη από το ΣτΕ.
Ωστόσο διευκρινίζουμε  θέλοντας να καταστήσουμε  απόλυτα σαφές, ότι η ΕΔΕΜ, δεν έχει λάβει με την ΚΥΑ ούτε ένα ευρώ από το Ελληνικό Κράτος. Ως εκ τούτου, δεν οφείλει να επιστρέψει και κανένα ποσό.
Τα ποσά που μεταφέρθηκαν από την ΕΥΕΔ στην ΕΔΕΜ, αφορούν δικαιώματα των ίδιων των δημιουργών και μόνο.  Το μεγαλύτερο μέρος αυτών έχει ήδη διανεμηθεί σε 9.000 περίπου  δικαιούχους και καταβληθεί σε πρώην μέλη της ΕΥΕΔ, ανεξαρτήτως  αν σήμερα εκπροσωπούνται από την ΕΔΕΜ. Δηλαδή αφορούν και  δικαιούχους, που σήμερα, έχουν προσχωρήσει στην Αυτοδιαχείριση.
 
Η Άδεια Λειτουργίας της ΕΔΕΜ
Στην υποθετική περίπτωση  κατά την οποία η Ολομέλεια του ΣτΕ κάνει δεκτή την αίτηση ακύρωσης της Αυτοδιαχείρισης, για οποιοδήποτε λόγο, θα αιτηθούμε και θα λάβουμε νέα άδεια λειτουργίας, καθώς πληρούμε τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία για αυτό.
Η ΕΔΕΜ, έχει συσταθεί νόμιμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η ίδρυση της οφείλεται στο πάγιο αίτημα  της πλειοψηφίας των Ελλήνων δημιουργών για έναν αυτοδιαχειριζόμενο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης μακριά από τις παθογένειες του παρελθόντος.
Η ΕΔΕΜ είναι ένας σύγχρονος Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων, νέος και άφθαρτος, με χρηστή διοίκηση, ο οποίος λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία, πλήρως εναρμονισμένος με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία ..
Η ΕΔΕΜ, κάθε μέρα που περνάει, δυναμώνει ακόμη περισσότερο, με τη στήριξη και την αποδοχή των μελών και των δικαιούχων που εκπροσωπεί. Επομένως οι ίδιοι οι δημιουργοί θα περιφρουρήσουν την ΕΔΕΜ με κάθε τρόπο. Αφορά τη ζωή τους, το μέλλον τους  και το μέλλον της Ελληνικής μουσικής δημιουργίας.
Είμαστε βέβαιοι ότι η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ θα δικαιώσει τις θέσεις της ΕΔΕΜ, επί όλων των ζητημάτων που καλείται να λύσει.

Συγχώνευση ΕΔΕΜ – Αυτοδιαχείρισης
Στην ΕΔΕΜ παραμένουμε αμετακίνητοι στις απόψεις μας σχετικά με την επιτακτική ανάγκη  συγχώνευσης των δύο οργανισμών.  Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες από την αρχή της λειτουργίας της ΕΔΕΜ και έχουν εκφραστεί δημόσια επανειλημμένα. Όποια κι αν τελικά είναι η απόφαση του ΣτΕ, θέλουμε να είναι σαφές ότι δεν θα αλλάξει τη βούληση μας για την ένωση των δύο οργανισμών, προς όφελος των ίδιων των δημιουργών και των χρηστών έργων μουσικής .
Καλούμε ακόμα και σήμερα την Αυτοδιαχείριση να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την ένωση των δύο οργανισμών, καθώς τα προβλήματα του κλάδου μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας και ενωτική διάθεση. Οι δικαστικές ενέργειες του ενός ΟΣΔ, σε βάρος του άλλου, δεν ωφελούν κανέναν, μα κυρίως δεν οφελούν τους ίδιους τους δημιουργούς, οι οποίοι αξίζουν να βρίσκονται σε έναν ενιαίο, αξιόπιστο και ασφαλή ΟΣΔ για τη διαχείριση των  δικαιωμάτων τους.

Tags

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close