Τοπικές

ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ

Μαραθώνια αναμένεται να είναι η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που ορίστηκε για την Τρίτη 26 Νοέμβρη στις 11.00, στην αίθουσα της οδού Αινιάνων στη Λαμία.

Πρόκειται για διπλή συνεδρίαση που έχει συνολικά 53 θέματα προς συζήτηση. Θα προηγηθεί η τακτική συνεδρίαση και στη συνέχεια γύρω στις 15.00 θα ακολουθήσει η ειδική συνεδρίαση που αφορά του προϋπολογισμό του 2020. Στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου θα συζητηθεί και το θέμα της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας .

Να δούμε αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν:

Θέμα 1ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Θέμα 2ο Ορισμός εκπροσώπων επιτροπής Πειθαρχικού Συμβουλίου Π.Δ.170/2003, για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων.

Θέμα 3ο Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφ. Στερεάς Ελλάδας και ορισμός μελών και Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Θέμα 4ο Ορισμός εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας «Διαδρομή».

Θέμα 5ο Ορισμός Εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας «Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ»

Θέμα 6ο Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τα Όργανα της Εταιρείας “Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α” από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας».

Θέμα 7ο Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιτροπές αρμοδιότητας Λιμενικής Αρχής

Θέμα 8ο Συμπλήρωση μελών των επιτροπών των άρθρων 5 και 6 της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΧΘΗ ΤΟΥ ΡΟΥΣΤΙΑΝΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Θέμα 9ο Συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 13, παρ. 4 του ΠΔ 242/1996 (ΦΕΚ Α’/179) για το χρονικό διάστημα της περιφερειακής περιόδου 2019 έως 2023 για την ΠΕ Ευβοίας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Θέμα 10ο Έγκριση 7ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2019 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 07) και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020

Θέμα 11 ο Έγκριση 3ης τροποποίησης Προγράμματος από πιστώσεις Τακτικών ΚΑΠ Τόκων, Ιδίων Πόρων, ΟΣΚ και Επιχορηγήσεων Λοιπών Φορέων ΠΕ Βοιωτίας (Τροπ.03) έτους 2019 και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020

Θέμα 12ο Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2019 (τροπ. 05) και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020

Θέμα 13ο Έγκριση 3ης τροποποίησης (τροπ. 03) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2019και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020

Θέμα 14ο Έγκριση 4ης τροποποίησης (τροπ. 04) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2019 και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020

Θέμα 15ο Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας έτους 2019 και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας έτους 2020.

Θέμα 16ο Έγκριση πρότασης ένταξης έργου στην ΣΑΕΠ 656/6 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019

Θέμα 17ο Εγκριση πρότασης τροποποίησης των ΣΑ ΕΠ 066 και ΜΠ 066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019.

Θέμα 18ο Έγκριση πρότασης ωρίμανσης έργων για την νέα προγραμματική περίοδο

Θέμα 19ο Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2019ΕΠ06600002 και τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019

Θέμα 20ο Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2015ΕΠ06600019 και τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΚΑΣ – ΑΓ. ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019

Θέμα 21ο Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2019ΕΠ06600032 και τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019

Θέμα 22ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600000 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

Θέμα 23ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600005 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ

Θέμα 24ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600007 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

Θέμα 25ο Αύξηση προϋπολογισμού του ενάριθμου 2016ΕΠ56600008 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» της ΣΑΕΠ566

Θέμα 26ο Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600012 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566

Θέμα 27ο Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600010 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ” της ΣΑΕΠ566

Θέμα 28ο Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600003 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. Βοιωτίας” της ΣΑΕΠ566

Θέμα 29ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600009 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ » της ΣΑΕΠ 566

Θέμα 30ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566

Θέμα 31ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600004 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

Θέμα 32ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600004 «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΩΠΑΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

Θέμα 33ο Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2013ΕΠ06600009 και τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019

Θέμα 34o Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση τίτλου του ενάριθμου 2016ΕΠ56600012 “Παρακολούθηση Δυνητικώς Τοξικών Μικροφυκών στις Ζώνες Παραγωγής και Αλιείας Δίθυρων Μαλακίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Εύβοιας για τα έτη 2017-2018” της ΣΑΕΠ566

Θέμα 35ο Σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων για την Πράξη «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ

Θέμα 36ο Πρόταση έγκρισης σύναψης και Σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Σκύρου για την υλοποίηση του έργου: «Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου» και ορισμός μελών στο Όργανο Παρακολούθησης της σύμβασης

Θέμα 37ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μακρακώμης, για την υλοποίηση της πράξης: » ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ «, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 38ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων, για την υλοποίηση της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Θέμα 39ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων, για την υλοποίηση της πράξης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΗΒΑΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Θέμα 40ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων, για την υλοποίηση της πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Θέμα 41ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας, για την υλοποίηση της πράξης: «Υποστήριξη από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του ΝΠΔΔ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Θέμα 42ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτήματος της με τον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ για το έργο : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Θέμα 43ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτήματος της με τον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ για το έργο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Θέμα 44ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτήματος της με την Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ, ΛΙΜΝΗΣ, ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ) για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΕΡΓΑ

Θέμα 45ο Εφαρμογή δακοκτονίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά τα έτη 2020 και 2021

Θέμα 46ο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 47ο Επικαιροποίηση της απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και επικουρικών ιατρών στις άγονες, προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 48ο 7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλαδας

Θέμα 49ο Ορισμός Υπολόγου – Διαχειριστή

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Θέμα 50ο Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου Υπαλλήλων ΠΕ Ευρυτανίας

Θέμα 51ο Υποβολή Αιτήματος προς Ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας για τους εργαζόμενους στη Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο9/2017 του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α’ Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης προσφυγικών Ροών – Β΄ Κύκλος.

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Για την ίδια μέρα και στον ίδιο χώρο, στις 15.00 έχει προγραμματιστεί η ειδική συνεδρίαση του οργάνου με τα ακόλουθα θέματα προς συζήτηση:

Θέμα 1ο  Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020, συνοπτικού προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων 2020 και συνοπτικού πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 2ο   Έγκριση Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά τον Προϋπολογισμό έτους 2020 και Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close