Ετικέτα: 26% η Covalis στο μετοχικό κεφάλαιο της δημόσιας εταιρείας