Ετικέτα: 4 εκατομμύρια αντίτυπα κατά την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του