Ετικέτα: 7 εκατ. ευρώ σε πέντε τράπεζες και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού