Ετικέτα: Ακρίβεια: Δεν ψωνίζουν και δεν αποταμιεύουν τα νοικοκυριά