Ετικέτα: Αλλάζουν εκ βάθρων τα τεκμήρια διαβίωσης και μειώνονται οριζόντια 30%