Ετικέτα: ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η προκήρυξη για 4.276 θέσεις από τους επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού