Ετικέτα: Clawback στο 61% για τα νοσοκομειακά φάρμακα το 2022