Ετικέτα: Η δημογραφική συρρίκνωση της χώρας αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την οικονομία