Ετικέτα: Η μελλοντική βιωσιμότητα της Λαμίας ως έδρα Περιφέρειας θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν θα καταφέρει να παραμείνει διοικητικό κέντρο