Ετικέτα: «Μαύρη» εικόνα για το 2023 προβλέπει η Κεντρική ένωση επιμελητηρίων Ελλάδος