Ετικέτα: Με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου