Ετικέτα: Να ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το εργο της μετεγκατάστασης και του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του Γ.Α.Κ.