Ετικέτα: Πρόγραμμα κατάρτισης γυναικών στην επιχειρηματικότητα από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας