Ετικέτα: Προκηρύχθηκαν οι θέσεις Διοικητή και Αναπληρωτή Διοικητή στο Νοσοκομείο Λαμίας