Ετικέτα: Σε λειτουργία η μηχανογραφική εφαρμογή για χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας σε ιστορικά οχήματα