Ετικέτα: Σειρά αγωνιστικών κινητοποιήσεων με πρώτη προειδοποιητική 24ωρη απεργία την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 και στόχο την κλιμάκωσή τους