Ετικέτα: Στα 500 εκατ. ευρώ τα μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα