Ετικέτα: Στα «όρια» τους μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής λόγω των ιώσεων του αναπνευστικού