Ετικέτα: Στην Αθήνα η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων