Ετικέτα: Στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού το Νόμπελ Ειρήνης 2020