Ετικέτα: Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εντάσσεται το πολύ σημαντικό έργο της κατασκευής μονάδας ηλιακής ξήρανσης ιλύος της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Λαμίας