Ετικέτα: Συναγερμός για τις Τράπεζες: Το ΔΝΤ συνιστά «επιφυλακή» για την «αυξημένη αβεβαιότητα» στον χρηματοπιστωτικό τομέα